Dlaczego kandyduję

Dlaczego podjęłam tak ważną decyzję w moim życiu, dotyczącą kandydowania na urząd Prezydenta Miasta Tarnobrzega? Startuję w wyborach samorządowych po to, aby mieszkańcy naszego miasta mieli wybór, dobry wybór. Nasze miasto i jego mieszkańcy zasługują na dobrego gospodarza, na takiego prezydenta, który nie będzie tylko trwał na urzędzie, ale ciężko pracował z ludźmi i dla ludzi.

Fot. NadWisłą24.pl

Tym dobrym wyborem jestem ja – Bożena Kapuściak. Znacie mnie państwo nie od dziś. Tu mieszkam, tu założyłam rodzinę, tu wybudowałam dom. Tu pracowałam, tu dorastało trzech moich synów. Tu działam społecznie.
Znacie mnie jako koleżankę z pracy, wieloletniego nauczyciela, który wychował i ukształtował wielu uczniów. Znacie mnie jako Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Tarnobrzegu oraz jako Dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. Znacie mnie jako związkowca, społecznika, wolontariusza Banku Żywności, koordynatora Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie, Prezesa Akcji Katolickiej. Jako organizatora licznych przedsięwzięć, imprez integracyjnych, pikników, akcji charytatywnych, kolonii dla dzieci i młodzieży, imprez sportowych. Znacie mnie Państwo z pracy w Radzie Miasta.

Sprawdziłam się w trudnych chwilach dla naszego miasta, czyli podczas powodzi w 2010 roku. Pełniąc obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 sprawnie uporałam się ze skutkami powodzi. Wykazałam się zdolnościami organizacyjnymi. Pełniąc obowiązki wiceprzewodniczącej Rady Miasta Tarnobrzega byłam i jestem zawsze do dyspozycji Państwa.

Znam pracę w samorządzie miejskim i wojewódzkim. To nie są lekkie i przyjemne problemy do rozwiązania, ale trudne i odpowiedzialne decyzje.

• To prawidłowe gospodarowanie finansami,
• To redukcja zadłużenia miasta,
• Troska o rodziny, szczególnie wielodzietne,
• Pomoc potrzebującym,
• Wsparcie dla seniorów,
• Dobry pomysł na edukację, kulturę i sport,
• Troska o środowisko, odbiór odpadów,
• Zaopatrzenie w wodę,
• Remont ulic, chodników, parkingi,
• Komunikacja miejska i regionalna.

Dam radę!
Nie boję się tych wyzwań!
Jestem do nich przygotowana!

Moim atutem jest wiedza w rożnych dziedzinach, nie tylko pedagogiczna, ale społeczna, techniczną i samorządowa. Zdobyte doświadczenie w pracy zawodowej, związkowej i społecznej pragnę wykorzystać dla czynienia dobra, a przede wszystkim dla rzetelnego wywiązywania się z obowiązków, jakie wynikają z pełnienia funkcji prezydenta miasta.

Zdecydowałam się kandydować w wyborach na urząd prezydenta pod hasłem „Skuteczna w działaniu”, bo taka właśnie jestem, dynamiczna, odpowiedzialna, kompetentna, rzetelna, wszechstronnie przygotowana, wszechstronnie przygotowana zawodowo, przewidująca i konsekwentna.
Swój status społeczny zdobyłam krok po kroku, dzięki należytej i systematycznej pracy.

Stawiam na współpracę wszystkich środowisk mających wpływ na rozwój naszego miasta. Bądźmy ponad wszystkimi podziałami, działajmy wspólnie „Dla zgody i rozwoju naszego miasta”. To nie musi być puste hasło wyborcze. Wypełniajmy je treścią i działaniem.

Zapraszam wszystkich do współpracy: stowarzyszenia, Rady Osiedli, parafie, organizacje pozarządowe, i wszystkich mieszkańców, którym leży na sercu zgoda i rozwój naszego miasta. Więc to będzie czas na dobre zmiany. Gwarantuje, że jestem pełna zapału do pracy na rzecz naszej małej Ojczyzny. Żywię nadzieję, że to samo stanie się udziałem nowo wybranych radnych. Samorząd tworzymy wszyscy, pracujmy dla zgody i rozwoju naszego miasta.

Zróbmy wszystko dla zgody i rozwoju naszego miasta!