O mnie

Doświadczony pedagog, społecznik, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej w Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Tarnobrzega, samorządowiec.

Zamężna, troje dzieci, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Posiada ukończone 4 kierunki studiów podyplomowych (Zarządzanie, BHP, Wychowanie do Życia w Rodzinie, Bibliotekoznawstwo), wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i Kolegium Nauczycielskiego.
Pracując w Radzie Miasta swoje siły, doświadczenie i kompetencje wykorzystuje dla poprawy warunków życia tarnobrzeskich rodzin.
Pomysłodawczyni trasy spacerowo-rowerowej na osiedlu Dzików wykonanej w ramach projektu obywatelskiego.

Od wielu lat działa na rzecz społeczności lokalnej, za co otrzymała tytuł Zasłużony Tarnobrzeżanin. Od wielu lat organizuje wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży, pikniki rodzinne, zbiórki charytatywne, Marsze dla Życia i Rodziny.

Bożena Kapuściak jest współorganizatorem i koordynatorem działań w ramach Centrum Pomocy Rodzinie przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu. Organizuje również spotkania edukacyjne, familiady, imprezy okolicznościowe promujące kulturę katolicką i wartości patriotyczne.
Z Jej inicjatywy powstała świetlica socjoterapeutyczna na osiedlu Dzików w Tarnobrzegu.

Za działalność charytatywną została nagrodzona Pucharem Dobroci ufundowanym przez śp. Panią Grażynę Gęsicką Poseł na Sejm RP.
W 2015 r. otrzymała Puchar Niezapominajki „Tym, którzy w wysiłkach nigdy nie ustają.”
Za jej wieloletnie zaangażowanie w sprawy miasta i jego mieszkańców otrzymała:

  • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Medal PRO MEMORIA za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu,
  • Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
  • Medal KEN nadany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Z dobrą wolą pragnie współpracować z samorządowcami, zwracając uwagę na nierozwiązane problemy oraz niezaspokojone potrzeby społeczne.